Bij een project zijn de betalingsvoorwaarden één van de heetste hangijzers. Het gaat bij de verkoop van complete bakkerij-lijnen om grote bedragen en dus ook grote risico’s. Wij zochten naar een alternatieve oplossing voor een bankgarantie of letter of credit. Eentje die beter aansluit bij de wensen ten aanzien van zekerheid van zowel verkoper als koper. Dit hebben we gevonden in de Escrow oplossing.

Bankgarantie en Letter of Credit

De verkopende partij wil het geld op zijn rekening hebben voordat er begonnen wordt met demontage, de kopende partij wil zekerheid dat hij krijgt waar hij voor betaald.
Betaling met daar tegenover een bankgarantie, of betaling via een letter of credit zijn veelgebruikte mogelijkheden bij internationale transacties. Het nadeel van een bankgarantie is dat deze een hoge last op het werkkapitaal van de verkopende partij legt. De letter of credit is wellicht de meest betrouwbare, maar ook de meest complexe en dure betalingsoplossing. Er moet aan heel veel regeltjes en voorwaarden voldaan worden, de kans op fouten is groot en de kosten die banken berekenen zijn hoog, met name bij geconfirmeerde letters of credit.

De Escrow oplossing

Escrow is met name bekend in de wereld van overnames, maar ook in de software branche worden Escrow oplossingen gebruikt bijvoorbeeld voor het zeker stellen van licenties. De Escrow agent fungeert als een tussenpersoon voor de financiële afhandeling. Het totale bedrag wordt door de kopende partij ‘geparkeerd’ op de geblokkeerde rekening van deze onafhankelijke, derde partij, die ervoor zorg draagt dat het geld beschikbaar is en dat er aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt, op basis van door de partijen samen overeengekomen voorwaarden.

Hoe werkt Escrow?

Onze partner is een officieel bij DNB geregistreerde financiële instelling. De betrokken partijen worden door hen gescreend en zij sluiten met alle betrokken partijen een overeenkomst. Op deze manier weten we zeker dat we met solvabele bedrijven werken. De kopende partij maakt het overeengekomen bedrag over naar de geblokkeerde rekening van de Stichting Derdengelden van de Escrow agent. De Escrow agent bevestigt de ontvangst van het geld aan alle betrokken partijen.

Hierna worden de betalingen door de Escrow agent uitgevoerd op basis van de in het verkoopcontract gemaakte afspraken over wanneer welke bedragen betaald dienen te worden. Bijvoorbeeld 50% van het bedrag wordt betaald bij start demontage en de overige 50% op de laatste dag van het project. Op het moment dat er aan de afspraken voldaan wordt en dit door alle partijen wordt bevestigd aan de Escrow agent, zal de betaling direct geregeld worden.

Voordelen voor alle partijen:

• uitgebreide screening van alle partijen
• korte lijnen, duidelijke afspraken
• geen onverwachte bankkosten

Voordelen voor de verkoper:

• zekerheid van betaling
• garantie dat het gehele bedrag wordt ontvangen als aan de voorwaarden is voldaan
• het in bewaring gegeven bedrag van de koper is afgezonderd van zijn eigen vermogen, ook bij een mogelijk faillissement

Voordelen voor de koper

• voorkomen van leveringsfraude
• het geld wordt pas dan vrijgegeven aan de verkoper als aan alle voorwaarden is voldaan
• het vooruitbetaalde bedrag blijft buiten een eventueel faillissement van de verkoper

Een veilige, eenvoudige en zekere oplossing voor het financiële traject van een project voor alle betrokken partijen!

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem contact op met ons!

  • Lees onze privacyverklaring.
Of bel

De voordelen van werken met Dubet

  • Services om succes te garanderen
  • 20+ jaar kennis en ervaring
  • Hoge kwaliteit productielijnen
Op zoek naar op maat gemaakte oplossingen?