Dubet B.V., gevestigd aan Architronlaan 1 5321 JJ Hedel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dubet.com
www.dubet.com/de
www.dubet.com/nl
Architronlaan 1, 5321 JJ Hedel, Niederlande
+31 73 534 0840
KvK nummer: 11048819

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dubet B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik wilt maken / maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Land
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

Waarom Dubet B.V. gegevens nodig heeft

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Dubet B.V. je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Voor communicatiedoeleinden betreffende de diensten die je van ons afneemt;
 • Om je te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met ons. Dit kan telefonisch zijn maar ook via e-mail, het contactformulier op de website, indien je gebruik maakt van de chatfunctie of je inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Om je op te hoogte te houden van actualiteiten binnen ons bedrijf en ontwikkelingen in de markt, middels onze digitale nieuwsbrief.

Persoonsgegevens bewaren en gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij bewaren de persoonsgegevens in een CRM systeem. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@dubet.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en stellen alles in het werk om jouw persoonlijke informatie te beschermen. We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwt. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdrach, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dubet B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dubet B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Dubet B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Dubet B.V. bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. Dubet B.V. heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Binnen Google Analytics worden gegevens anoniem verwerkt en gegevens delen is uitgeschakeld.  Verder heeft Dubet B.V. Google geen toestemming gegeven om de via Dubet B.V. verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres) wel overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Dubet B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dubet B.V. heeft hier geen invloed op.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Beveiliging

Dubet B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dubet B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Verder zijn er technische en organisatorische beveiligingsprocedures van toepassing om een passend beveiligingsniveau te garanderen. 

Indien jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dubet.com. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Dubet B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Dubet B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of middels een digitale mailing.

Klacht indienen

Indien je er met Dubet B.V. niet uitkomt dan wijzen wij je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem contact op met ons!

 • Lees onze privacyverklaring.
Of bel

De voordelen van werken met Dubet

 • Services om succes te garanderen
 • 20+ jaar kennis en ervaring
 • Hoge kwaliteit productielijnen
Op zoek naar op maat gemaakte oplossingen?